Workshop Cultuurverschillenvoor Nederlandse medewerkers

BESCHRIJVING

Deze interactieve workshop is bedoeld voor Nederlandse medewerkers aan Poolse medewerkers en/of de medewerkers die op de werkvloer veel te maken hebben met de Poolse collega’s. Werken met Poolse medewerkers kan lastige situaties veroorzaken. De situaties die ontstaan door onbekendheid en cultuurverschillen. In deze training leert u op praktische wijze hiermee om te gaan. Onderling begrip leidt tot gemotiveerde medewerkers in een sociaal wenselijke werkomgeving.

Onbegrip komt vaak door de onbekendheid van culturele verschillen. Deze kenmerken zich door andere levensgewoontes en andere geloofsovertuigingen. Deze training leert u op een praktische wijze bewust omgaan met deze verschillen. Hierdoor ontstaat begrip naar elkaar toe wat leidt tot gemotiveerde medewerkers en een sociaal wenselijke werkomgeving. De training wordt verzorgd in het Nederlands.

DOELGROEP

Nederlandse leidinggevenden

DEELNEMERS

8 – 12 deelnemers per groep

AANTAL GROEPEN

In overleg

DUUR

De workshop duurt een halve dag per groep: 12.00 – 16.00

DATUM

In overleg

TRAINER

Mevrouw Jola Criens

CERTIFICERING

De deelnemer ontvangt na afloop een certificaat


INHOUD

Tijdens de workshop komen deze vier volgende onderwerpen uitgebreid aan bod:

 • Verandering van het aanbod op de arbeidsmarkt
 • Statistiek cijfers vanuit Polen en Nederland
 • Redenen van verloop en manieren om verloop te voorkomen
 • Werving van personeel 2.0
 • Invloed van de hiërarchie
 • Boeien en binden van medewerkers
 • Samenwerking met medewerkers uit het voormalige Oostblok
 • Communicatie in multicultureel team (Polen, Bulgaren, Roemenen)
 • Normen en waarden in het land van herkomst en in Nederland
 • “Knikken”: het gedrag dat miscommunicatie veroorzaakt
 • Tips en tools