Effectief communiceren en samenwerken in een multicultureel team ( in het Nederlands )

Module 1: Omgaan met culturele verschillen.


Onbegrip komt vaak door de onbekendheid van culturele verschillen. Deze kenmerken zich door andere levensgewoontes en andere geloofsovertuigingen. Deze training leert u op een praktische wijze bewust omgaan met deze verschillen. Hierdoor ontstaat begrip naar elkaar toe wat leidt tot daling van verloop en prettige werksfeer. De training wordt verzorgd in het Nederlands voor de Nederlandse collega’s en in het Pools voor de internationale collega’s.

De interactieve training Cultuurverschillen is bedoeld voor medewerkers die leiding geven aan de o.a. Poolse, Roemeense, Bulgaarse ezv. medewerkers en/of de medewerkers die op de werkvloer betrokken zijn bij de Oost Europese collega’s. Werken met de collega’s van een andere herkomst kan lastige situaties veroorzaken. De situaties die ontstaan door onbekendheid en cultuurverschillen. In deze training leert u op praktische wijze hiermee om te gaan. Onderling begrip leidt tot gemotiveerde medewerkers in een sociaal wenselijke werkomgeving. Na de training zijn de medewerkers meer bewust van eigen gedrag en het gedrag van de collega’s en in staat om (samen) te werken met het oog op een (iets) andere manier van het communiceren en leiding geven.

De trainer beschikt over 12 jaar ervaring en traint op basis van o.a. input uit eigen trainingen en het jaarlijkse (arbeids)marktonderzoek in Polen en Roemenië, uitgevoerd in opdracht van Personeelstrainer.

DOELGROEP

Nederlandse stafmedewerkers Nederlandse leidinggevenden, HR en directieleden

CERTIFICERING

De deelnemer ontvangt na de afloop een certificaat.

LOCATIE

In company

DUUR

1 dagdeel

DEELNEMERS

Minimaal 6
Maximaal 12
Of op basis van een open inschrijving

PRIJSSTELLING

Vul vrijblijvend ons aanmeldformulier in dan sturen we u alle informatie per mail.


INHOUD

Tijdens de training komen deze onderwerpen uitgebreid aan bod:

 • Verandering van het aanbod op de arbeidsmarkt
 • Redenen van verloop en manieren om verloop te voorkomen
 • Redenen van verloop en manieren om verloop te voorkomen
 • Werving van personeel 2.0
 • Wat heeft invloed op ons gedrag en communicatie
 • Invloed van de hiërarchie
 • Invloed van de generaties en behoeftes per leeftijdsgroep
 • B(l)oeien en binden van medewerkers
 • Samenwerking met medewerkers uit het voormalige Oostblok
 • Communicatie in multicultureel team (o.a. Polen, Bulgaren, Roemenen)
 • Normen en waarden in het land van herkomst en in Nederland
 • “Knikken”: het gedrag dat miscommunicatie veroorzaakt
 • Tips en tools