WERKEN MET POOLSE COLLEGA'S ( in het Nederlands )

Deze interactieve training is bedoeld voor Nederlandse medewerkers die leiding geven aan Poolse medewerkers en/of de medewerkers die op de werkvloer veel te maken hebben met de (communicatie met) Poolse collega's. Werken met Poolse medewerkers kan lastige situaties veroorzaken die ontstaan door onbekendheid en cultuurverschillen. In deze training leert u op praktische wijze hiermee om te gaan. Onderling begrip leidt tot gemotiveerde medewerkers in een sociaal wenselijke werkomgeving.

Vaak komt dit door de onbekendheid van de culturele verschillen. Dit kenmerkt zich door andere levensgewoontes en andere geloofsovertuigingen. Deze training leert u op een praktische wijze bewust omgaan met deze verschillen. Hierdoor ontstaat begrip naar elkaar toe wat leidt tot gemotiveerde medewerkers en een sociaal wenselijke werkomgeving. De training wordt in het Nederlands verzorgd.

Deze training wordt gegeven door Jola Criens, een ervaren trainer op het gebied van het werken met Poolse medewerkers in Nederland.

DOELGROEP

Nederlandse leidinggevenden of medewerkers die regelmatig met Poolse medewerkers werken.

VOOROPLEIDING

Een vooropleiding is niet vereist, wél moet de deelnemer werken in een team met Poolse collega's.

CERTIFICERING

De deelnemer ontvangt na de afloop een certificaat.

DUUR

2 dagdelen

DEELNEMERS

Minimaal 6
Maximaal 12
Of op basis van een open inschrijving

PRIJSSTELLING

Op aanvraag

LOCATIE

In company


INHOUD

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Multiculturele samenleving in Nederland
  • Autochtoon of allochtoon
  • Medewerkers uit het voormalige Oostblok
  • Normen en waarden in het land van herkomst
  • Gewoonten en tradities in het land van herkomst
  • Verschillen met normen en waarden in Nederland
  • Invloed van geloofsovertuigingen
  • Manieren van communiceren
  • "Knikken": het gedrag dat de miscommunicatie veroorzaakt
  • Tips en tools