P&O ondersteuning voor de bedrijven met
Pools personeel

Bedrijfspresentatie in de taal van uw werknemer

Heeft u zich gerealiseerd dat het bijwonen van een bedrijfspresentatie door uw anderstalige medewerker als vervelend en saai ervaren kan worden? Maar niet allen dit! De medewerker voelt zich dan vaak buitengesloten omdat diegene én niet kan volgen waar het over gaat én van mening is dat hij iet belangrijk genoeg is om te moete weten waar de presentatie over gaat.

Een veel voorkomend probleem binnen de organisaties waar men met de anderstalige collega's werkt. Vaak wordt er een PPT presentatie gemaakt en gegeven uitsluitend in de Nederlandse taal. Een onbewust foutje dat veel consequenties met zich neemt: de anderstalige collega's zijn er wel aanwezig maar verstaan helaas weinig tot niets. Zo komt uw boodschap niet goed over en is het doel van uw bijeenkomst maar gedeeltelijk behaald.

Dit probleem is makkelijk te verhelpen middels het vertalen van een aantal dia's. Vervolgens kunt u de presentatie tegelijkertijd of aansluitend na de Nederlandse presentatie geven in de taal van uw medewerker.
Dit verbetert de interne communicatie en verhoogt de efficiency binnen uw bedrijf.